Skupinové lekcie jogy a kurzy

Aktuálny rozvrh nájdete nižšie

Moje skupinové lekcie jogy sú vždy tematicky orientované na konkrétnu oblasť tela a rozvoj jej sily a mobility. Na všetkých lekciách rozvíjame všímavosť a láskavosť k sebe cez pohyb a vnímanie tela.

Mojim hlavným zámerom je cez jogu v ľuďoch prebudiť záujem a všímavosť voči sebe, cítenie tela aj na jeho najhlbších úrovniach, pretože to dokáže ovplyvniť všetky oblasti nášho života.

 

OTVORENÉ LEKCIE YIN JOGY PRE ŽENY 

Na túto lekciu pozývam každú ženu, ktorá sa cíti unavená z podávania výkonov v akejkoľvek oblasti svojho života či starostlivosti o druhých a hľadá priestor na oddych, spomalenie, nehu k svojmu telu a pozornosť pre seba.

My ženy sme silné a zvládneme neskutočné veci, zároveň však pri tom občas zabúdame, že sú nám prirodzené kvality ako spočinutie, púšťanie, prijatie, uvoľnené bytie, spomalenie, láskavosť k sebe a neha.

A nielenže sú nám prirodzené, ale sú aj nesmierne potrebné na to, aby sme vyživovali svoju ženskú esenciu. A práve na tieto kvality sa budeme na lekciách zameriavať, či už cez jemný pohyb a dlhšie trvajúce pozície, meditácie a vlastný dotyk. Zároveň ta budem sprevádzať hovorenym slovom, ako podporu hlbšieho spojenia sa so svojím prežívaním.

Každá žena je jedinečná, ak dokáže vnímať a počuť svoj vnútorný autentický hlas. Ten je však často zabarikádovaný za povinnosťami, starosťami, prácou, rodinou alebo presvedčeniami o tom, aké by sme mali byť, aby sme boli dosť.

Príď sa zazdrojovať, dotknúť sa svojho prežívania, alebo len tak spočinúť v spoločnosti iných žien.

 

Každý pondelok o 19:30 v Yoga House (od 1.10.2023 každú stredu 19:30).

Registrácia na tomto linku.

 

ZDRAVÝ CHRBÁT

Boľavý chrbát dnes rieši mnoho ľudí. Ten je však veľa krát výsledkom celkového stavu tela a aj mysle.  Na to, aby sme žili bez bolesti a mohli sa hýbať do vysokého veku bez pomoci, je potrebné pestovať prepojenosť a funkčnosť celého tela, nielen na podložke, ale i v bežnom živote. Lekcia, na ktorej sa okrem výdatného posilnenia a hlbokého uvoľnenia, takisto dozvieš zaujímavé informácie o svojom tele a jeho fungovaní a naučíš sa, ako s ním pracovať tak, aby dosiahlo svoje optimum. 
V joge vyzdvihujem funkčnosť pohybu, plynulosť a prepojenie celého tela. Na hodine, okrem inštrukcií k ásanam, rada zdieľam aj zaujímavosti o tele a súvislosti medzi jednotlivými partiami tak, aby sme svoje telo spoznali, pochopili ho v pohybe a samozrejme aplikovali do každodenného života.
 
Každý pondelok a streda o 18:00 v Yoga House.
 
  

 

YOGA HOUSE BRATISLAVA 

Yin joga pre ženy

Pondelok (streda od 1.10.2023)

19:30 - 21:00

YOGA HOUSE BRATISLAVA

Zdravý chrbát

Pondelok a streda

18:00 - 19:20

 

 

© 2024 TY A JOGA | GDPR

Hľadať